ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ

ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ โครงการยกระดับถนนสายข้างโรงเรียนดินดำบัวรอง บ้านดินดำ ม.9 (260,000.-)_1