ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563