ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าสู่หน้าหลัก ทต.ดินดำ

 


สำนักงานเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-657-461 โทรสาร.043-657-462
นายศุภชัย สีลาดเลา บุคลากร